Marja Mökö Forsén Landskapsvalet 2022 – Tillgänglighet för alla

Kontaktuppgifter

Marja, kandidat i välfärdsområdesval

Tel. 040-7251708

E-mail: marja.forsen(at)mokoma.fi

 FACEBOOK https://www.facebook.com/Marjavaltuustoon/

INSTAGRAM sotetulkki.fi