Marja Mökö Forsén Landskapsvalet 2022 – Tillgänglighet för alla

28.12.2021 Medlem i påverkansorgan i Österbottens välfärdsområde/Pohjanmaan hyvinvointialueen vammaisneuvoston jäsenyys vuodelle 2022

Sain tänään tiedoksi Närpiön kaupunginhallituksen päätöksen, jonka mukaan minut on valittu edustamaan kotikuntaani Närpiötä Pohjanmaan hyvinvointialueen vammaisneuvostoon vuodeksi 2022. Otan tehtävän suurella mielenkiinnolla vastaan; nyt voin olla mukana tekemässä koko Pohjanmaasta saavutettavaa vammaisnäkökulmasta katsottuna. Mutta toivon, että äänestätte minua myös tammikuun vaaleissa, jotta pääsisin toteuttamaan näitä saavutettavuuteen liittyviä ideoita koko maakunnan tasolla ja kaikille sen asukkaille.

Jag fick utdrag av Närpes stadsstyrelsens beslut om att jag har blivit vald som medlem till rådet för funktionsnedsatta i Österbottens välfärdsområde för att representera min hemkommun Närpes år 2022. Jag tar emot den här platsen med stort intresse; nu kan jag vara med och jobba för ett tillgängligt Österbotten från handikappsynvinkel. Men jag hoppas att ni röstar på mig även i val i januari så att jag får jobba för tillgängligt Österbotten för alla dess invånare.

val_av_medlemmar_till_paverkansorganen_i_osterbottens_valfardsomrade_72528 (1).pdf

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *