Marja Mökö Forsén Landskapsvalet 2022 – Tillgänglighet för alla

23.12.2021 Mevlida, närvårdare/lähihoitaja ja/och Senada, närvårdare/lähihoitaja

Iltakahvilla keskustelemassa Lilian, Mevlida, Mihriba, Enisa, Neziha, Senada ja Amira (ja tyhjä tuoli on Marjan, joka on kameran takana). På kvällskaffe diskuterar Lilian, Mevlida, Mihriba, Enisa, Neziha, Senada och Amira (den tomma stolen hör till Marja som står bakom kameran).

Mevlida, närvådare och Senada, närvårdare

Vad tycker ni är viktigt då ni tänker på tillgängligt service inom vården?

  • man ska kunna ringa och boka tid och man ska få svar inom 15 minuter. Som läget är nu kan man hamna att vänta i 1-1,5 timme då man ringer i sitt ärende.
  • man kan boka tid till laboratoriet via nätet men alla har inte dator och kunskap i hur man bokar där
  • det ska finnas info på många olika språk om all verksamhet som vårdenheten har
  • info på eget modersmål är jätteviktigt då vårdärendet är på något sätt nytt eller speciellt. Vårdenheten ska anlita en yrkestolk så att inga egna släktingar eller vänner behöver tolka, speciellt inte ens egna barn. Man ska ha förtroende för att tolken bara tolkar.
(Jos haluat nähdä videon tekstitettynä, klikkaa videon vasemmassa alareunassa olevaa ”Katso” -painiketta, ja video avautuu tekstitettynä. Ifall du vill se den finska texten på videon, klicka på ”Katso” så kommer videon fram med textning.)

Mevlida, lähihoitaja ja Senada, lähihoitaja

Mikä teidän mielestänne on tärkeää kun ajattelette hoivapalveluiden saavutettavuutta?

  • ajanvaraus on voitava tehdä soittamalla ja hoitavan yksikön tulee vastata 15 minuutin kuluessa. Tällä hetkellä saattaa joutua odottamaan 1-1,5 tuntia kun yrittää soittaa ja varata aikaa hoitajalle.
  • laboratorioon voi ajanvarauksen tehdä netissä mutta kaikilla ei ole tietokonetta eikä tietotaitoa netin käyttämiseen
  • hoitavan yksikön täytyy tiedottaa toiminnastaan monella eri kielellä
  • tiedotus omalla äidinkielellä on erityisen tärkeää silloin kun hoitotilanne on jollain tavalla uusi tai erityinen. Hoitavan tahon tulee palkata ammattitulkki niin että sukulaisten tai ystävien ei tarvitse toimia tulkkeina, ja erityisesti että omat lapset eivät joudu tulkkaamaan vanhemmilleen. Täytyy voida luottaa siihen, että tulkki vain tulkkaa.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *