Marja Mökö Forsén Landskapsvalet 2022 – Tillgänglighet för alla

2.12.2021 Miksi ajan saavutettavuutta ja omat sidosryhmäni – Varför har jag tillgänglighet som tema och mina kontaktytor

Olen toiminut Närpiön kaupunginvaltuutettuna ja ollut mukana monissa lautakunnissa, joista tärkein on mielestäni vammaisneuvosto. Vammaisneuvoston tehtävä on antaa lausuntoja saavutettavuudesta ja ohjata yhteiskunnan rakentamista niin, että yhteiskunta on saavutettava niin pyörätuolissa istuvalle, kuurolle kuin sokeallekin, lapsiperheistä senioreihin. Saavutettavuus sopii meille kaikille. Saavutettavuus kuuluu kaikkeen inhimilliseen tekemiseen: esteetön pääsy eri paikkoihin, kielellinen saavutettavuus, informaation saavutettavuus. Eräs asiakkaani totesi kerran: ”Mikäli palvelu on saavutettavaa kuurosokealle pyörätuolissa istujalle, se on saavutettavaa kaikille muillekin.”  

Olen itse hemofiilikko, eli minulla on perinnöllinen verenvuototauti, johon otan suonensisäistä lääkitystä kotona säännöllisesti itse pistäen. Mikäli olet kiinnostunut lukemaan blogiani hemofiilikon merkillisestä elämästä, löydät blogini täältä https://merkillinenelama.blogi.net/blog/1/alussa-oli/

Olen työssäni viittomakielen tulkkina viimeksi kuluneiden 28 vuoden aikana tavannut eri tavalla kommunikoivia ihmisiä: kuuroja, kuuroutuneita, kuurosokeita ja puhevammaisia. Työssäni pyrin varmistamaan saavutettavat palvelut kaikille asiakkailleni. Meillä jokaisella on omat tietomme, taitomme ja kykymme. Kun kohtaamme uusia ihmisiä ja teemme heistä ensimmäisiä havaintoja, saatamme kiinnittää huomiota ulkonäköön tai näkyvään vammaan. Kun tutustumme paremmin, huomaamme toisissamme luonteenpiirteitä. Kun siis luet blogiani jatkossa, saatat pysähtyä miettimään: ”juuri noin itsekin tekisin” tai ”tuo on minullekin tuttua”. Pohjimmiltamme olemme kaikki ajattelevia, tuntevia, fiksuja ihmisiä, joille elämä on antanut erilaiset lähtökohdat.

Olennaisena piirteenä ihmisten väliseen tutustumiseen kuuluu sidosryhmien julkituominen. Tässäpä siis omani:

 • olen viittomakielen tulkki, valmistunut Turun kristillisestä opistosta 1995. Työt tulkkina olen aloittanut tammikuussa 1994, kun opinnoista oli suoritettuna puolet. Perustin Mokoma -nimisen tulkkifirman vuonna 2006 ja toimin yrittäjänä ja esimiehenä. Mokoman sivut löydät täältä https://mokoma.fi/
 • olen hemofiilikko, ja hoidan lääkityksen itse kotona. Löydät videon lääkkeen ottamisesta esimerkiksi Facebookista hakusanoilla #harvinaiset #hemofilia
 • olen kolmen nuoren aikuisen äiti. Kaksi vanhinta lasta on jo muuttanut opiskelemaan toiselle paikkakunnalle, nuorin on vielä kanssani kotona asumassa.
 • olen RKP:n ehdokas näissä aluevaaleissa, asun Närpiössä. Olen syntyjäni Kempeleestä kotoisin, alun perin täysin suomenkielinen mutta vuodet Närpiössä ja työelämässä ovat rikastaneet minua niin että käytän sujuvasti sekä suomea, ruotsia että viittomakieltä. Myös Närpiön murre sujuu. =) Kampanjasivuni löytyvät RKP:n sivuilta osoitteesta https://val.sfp.fi/valfardsomrade/osterbotten/
 • olen tälläkin hetkellä jäsenenä Närpiön vammaisneuvostossa ja pyrin kaikella toiminnallani edistämään saavutettavuutta sekä työssäni, yhteiskunnassa että myös yksityiselämässäni. Esimerkiksi siten, että kaikki sosiaalisen median päivitykseni ovat kaksi- tai kolmikielisiä, aina hiukan tilanteesta ja kohderyhmästä riippuen. Kotiini on rakennettu portaiden lisäksi luiska, jotta kulku ulkoa sisälle on esteetöntä.
 • lisätietoja itsestäni annan kysyjille, ja saavutettavuudesta keskustelen erittäin mielelläni. Ole siis rohkeasti minuun yhteydessä!

(Jos haluat nähdä videon tekstitettynä, klikkaa videon vasemmassa alareunassa olevaa ”Katso” -painiketta, ja video avautuu tekstitettynä. Ifall du vill se den finska texten på videon, klicka på ”Katso” så kommer videon fram med textning.)

Jag har jobbat med i Närpes fullmäktige samt suttit i flera nämnder och råd, och viktigaste av de enligt mig är rådet för funktionshindrade. Rådet för funktionshindrade ger utlåtande om tillgänglighet och styr byggandet av samhället på det viset att samhället blir tillgängligt åt den som sitter i rullstolen, den som är blind eller döv, allt från barnfamiljer till seniorer. Tillgänglighet gynnar oss alla. Tillgänglighet hör till all human verksamhet: tillgängligt inträde till olika ställen, språklig tillgänglighet, tillgänglighet i informationsutbud. En av mina kunder sade en gång: ”Det service som är tillgängligt åt en som är dövblind och sitter i rullstolen är tillgängligt för oss alla.”

Jag är själv hemofiliker, alltså har en medfödd blödarsjuka som jag sköter med intravenösa injektioner hemma regelbundet. Jag har  bloggat om mitt liv, texterna finns på https://merkillinenelama.blogi.net/blog/1/alussa-oli/ Hör gärna av dig om du sku vilja läsa texterna på svenska; jag har som mål att börja översätta texterna en efter en.

Jag har i mitt arbete som teckenspråkstolk under de senaste 28 åren fått träffa människor som kommunicerar på olika sätt: döva, vuxendöva, dövblinda och talhandikappade. I mitt arbete vill jag försäkra att alla mina kunder får tillgängligt service. Vi har alla våra kunskaper och färdigheter. När vi träffar nya människor gör vi iakttagelser: vi lägger märke till hur de ser ut eller om de har något synligt handikapp. När vi bekantar oss med varandra närmare hittar vi olika personlighetsdrag. Då du läser mitt blogg vidare kan det hända att du tänker ”just så där skulle jag också göra” eller ”det där känner jag till”. Till grund och botten är vi alla tänkande, kännande, smarta människor med lite olika startgropar i livet.

Som en väsentlig del av att bli bekant med någon hör det till att man berättar vad man har för kontaktytor. Så här ser det ut för mig:

 • jag är teckenspråkstolk, utexaminerad från Åbo kristliga folkhögskolan 1995. Jag fick börja jobba som tolk i januari 1994 efter halva studier godkänt genomförda. Jag startade tolkföretaget Mokoma 2006 och är numera företagare och förman inom företaget. Mokomas sidor hittar du här  https://mokoma.fi/
 • jag är hemofiliker som sköter om medicinering själv hemma. Om du vill se hur jag tar min medicin hittar du en video på Facebook med sökord #sällsynta #hemofili
 • jag är mamma till tre unga vuxna. Två äldsta har flyttat och studerar på en annan ort, den yngste bor hemma med mig.
 • Jag är en SFP -kandidat i välfärdsområdesval, bosatt i Närpes. Jag är född i Kempele så jag är en riktig purfinne från början men åren i Närpes och i yrkeslivet har berikat mig med språkkunskaper så jag är flytande på både finska, på svenska och på teckenspråk. Jag kan även Närpesdialekt. =) Mina kampanjsidor finns på https://val.sfp.fi/valfardsomrade/osterbotten/
 • jag sitter med i rådet för funktionshindrade i Närpes och vill jobba för tillgänglighet både yrkesmässigt, samhällsmässigt så som i privatlivet också. Som exempel kan jag berätta att mina inlägg på sociala media är oftast två- eller trespråkiga, beroende lite på ärende och målgrupp. Jag har låtit bygga en ramp bredvid ytterdörren för att underlätta folk att komma på besök hos mig.
 • jag ger mera info om mig och diskuterar tillgänglighet ytterst gärna, så tveka inte att ta kontakt!

Radila sam s vijećem Nerpesa i sjedila u nekoliko odbora i vijeća, a najvažniji od njih po mom mišljenju je vijeće za invalide. Vijeće za invalide daje izjavu o pristupačnosti i usmjerava izgradnju društva na način da društvo postane dostupno i za  osobama u invalidskim kolicima, i slijepima i gluhim, sve od porodica s djecom do starijih. Pristupačnost nam svima koristi. Pristupačnost pripada svim ljudskim aktivnostima: pristupačan pristup različitim mjestima, jezička dostupnost, pristupačnost o pružanju informacija. Jedan od mojih klijenata je jednom rekao: ”Usluga koja je dostupna nekome ko je gluhonijem i koji je u invalidskim kolicima dostupna je svima nama.”

Ja sama sam hemofiličar, imam urođen poremećaj procesa zgrušavanje krvi koju redovno liječim intravenskim inekcijama kod kuće. Pisala sam na blogu o svom životu, tekstove možete naći na https://merkillinenelama.blogi.net/blog/1/alussa-oli/  Slobodno me kontaktirajte ako želite da čitate tekstove na švedskom; cilj mi je da počnem prevoditi tekstove jedan po jedan.

U svom radu kao tumač za znakovni jezik u proteklih 28 godina, upoznala sam ljude koji komuniciraju na različite načine; gluhi, odrasli gluhi, gluhoslijepi i ljudi s govornim hendikepom. U svom radu želim osigurati da svi moji klijenti dobiju dostupnu uslugu.  Imamo sva svoja znanja i vještine. Kada upoznajemo nove ljude zapažamo: primjećujemo kako izgledaju ili imaju li vidlji invaliditet. Kada se bolje upoznamo, otkrivamo različite osobine ličnosti. Kada dalje budete čitali moj blog, možda će te pomisliti ”baš tako i ja bih” ili ”ovo mi je poznato.” U osnovi, svi smo mi pametni ljudi koji razmišljamo, suosjećamo, s malo drugačijim početnim jamama u životu.

Kao bitan dio upoznavanja nekog, to je dio da mu kažete koje su vaše kontaktne površine.

 Ovako to kod mene izgleda;

 • ja sam tumač za znakovni jezik, završila sam hrišćansku narodnu školu Turku 1995 godine. Počela sam da radim kao tumač u januaru 1994 godine na polovini odobrenih studija. Prevodilačku firmu Mokoma osnovala sam 2006 godine, a sada sam preduzetnik i nadređeni u kompaniji.
 • Ja sam hemofiličar i sama se brinem za lijekove kod kuće. Ako želite da vidite kako uzimam lijekove, na Facebooku ćete pronaći video s ključnom riječi #sällsynta #hemofili
 • Majka sam troje mladih odraslih osoba. Dvoje najstarijih su se preselili i studiraju na drugom mjestu, najmlađi/a živi kod mene kod kuće.
 • Ja sam kandidat SFP-a na izborima u oblastima socijalne zaštite, živim u Nerpesu. Rođena sam u Kempeleu tako da sam od početka prava finkinja, ali godine u Nerpesu i u profesionalnom životu obogatile su me jezičkim vještinama tako da tečno govorim finski, švedski i znakovni jezik. Poznajem Nerpes dijalekt. =) moje stranice kampanje su: https://val.sfp.fi/valfardsomrade/osterbotten/
 • Član sam savjeta za invalide u Nerpesu i želim da radim na pristupačnosti kako u profesionalnom, društvenom, tako i u privatnom životu. Kao primjer mogu vam reći da su moje objave na društvenim mrežama obično dvojezične ili trojezične, ovisno o temi i ciljanoj grupi. Napravila sam rampu pored ulaznih vrata da bi olakšala osobama posjete meni.
 • Dajem više informacija o sebi i rado bih diskutovala pristupačnost, tako da ne ustručavajte se da me kontaktirate!

Tôi đã làm việc với hội đồng Närpes và ngồi vào một số ủy ban và hội đồng, và quan trọng nhất trong số đó theo tôi là hội đồng dành cho người khuyết tật. Hội đồng Người khuyết tật đưa ra ý kiến về khả năng tiếp cận và hướng dẫn việc xây dựng xã hội theo cách mà xã hội có thể tiếp cận được với những người ngồi xe lăn, những người mù hoặc điếc, tất cả mọi thứ, từ các gia đình có trẻ em đến người già. Khả năng tiếp cận mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta. Khả năng tiếp cận thuộc về mọi hoạt động của con người: khả năng tiếp cận đến nhiều nơi khác nhau, khả năng tiếp cận ngôn ngữ, khả năng tiếp cận trong cung cấp thông tin. Một trong những khách hàng của tôi đã từng nói, ”Tất cả chúng tôi đều có dịch vụ dành cho người bị điếc và ngồi trên xe lăn.”

Bản thân tôi là người mắc bệnh máu khó đông nên tôi bị bệnh máu khó đông bẩm sinh mà tôi điều trị bằng cách tiêm tĩnh mạch tại nhà thường xuyên. Tôi đã viết blog về cuộc đời mình, các văn bản có tại https://merkillinenelama.blogi.net/blog/1/alussa-oli/ Vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn muốn đọc các văn bản bằng tiếng Thụy Điển; Tôi muốn bắt đầu dịch từng lời bài hát một.

Trong công việc thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu trong 28 năm qua, tôi đã gặp những người giao tiếp theo nhiều cách khác nhau: điếc, điếc người lớn, điếc và khiếm thính. Trong công việc của mình, tôi muốn đảm bảo rằng tất cả khách hàng của tôi đều nhận được dịch vụ sẵn có. Chúng tôi có tất cả kiến thức và kỹ năng của mình. Khi chúng tôi gặp những người mới, chúng tôi quan sát: chúng tôi nhận thấy họ trông như thế nào hoặc liệu họ có bị khuyết tật không. Khi chúng tôi hiểu nhau hơn, chúng tôi nhận thấy những nét tính cách khác nhau. Khi bạn đọc thêm blog của tôi, bạn có thể nghĩ ”đó chính xác là những gì tôi cũng sẽ làm” hoặc ”Tôi biết điều đó”. Về cơ bản, tất cả chúng ta đều đang suy nghĩ, cảm nhận, những người thông minh với những xuất phát điểm hơi khác nhau trong cuộc sống.

Là một phần thiết yếu để làm quen với ai đó, nó là một phần của việc cho họ biết bề mặt tiếp xúc của bạn là gì. Đây là những gì nó trông giống như đối với tôi:

 • Tôi là một thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu, tốt nghiệp trường Trung học Dân gian Cơ đốc giáo Turku năm 1995. Tôi bắt đầu làm thông dịch viên vào tháng 1 năm 1994 sau khi hoàn thành một nửa nghiên cứu. Tôi thành lập công ty phiên dịch Mokoma vào năm 2006 và hiện là một doanh nhân kiêm quản đốc trong công ty. Các trang của Mokoma có thể được tìm thấy tại đây https://mokoma.fi/
 • Tôi là người bệnh máu khó đông, tự lo thuốc điều trị tại nhà. Nếu bạn muốn xem cách tôi uống thuốc, bạn sẽ tìm thấy video trên Facebook với từ khóa #rare #hemophilia
 • Tôi là mẹ của ba thanh niên. Hai đứa lớn đã chuyển đi và đang học ở một nơi khác, đứa nhỏ nhất sống ở nhà với tôi.
 • Tôi là một ứng cử viên SFP trong các cuộc bầu cử khu vực phúc lợi, sống ở Närpes. Tôi sinh ra ở Kempele nên ngay từ đầu tôi đã là một người giỏi giang nhưng những năm ở Närpes và trong cuộc sống nghề nghiệp đã giúp tôi có thêm kỹ năng ngôn ngữ để tôi thông thạo cả tiếng Phần Lan, tiếng Thụy Điển và ngôn ngữ ký hiệu. Tôi cũng biết phương ngữ Närpes. =) Các trang chiến dịch của tôi có sẵn tại https://val.sfp.fi/valfardsomrade/osterbotten/
 • Tôi là thành viên của hội đồng dành cho người khuyết tật ở Närpes và muốn làm việc vì khả năng tiếp cận cả về mặt nghề nghiệp, xã hội cũng như trong cuộc sống riêng tư. Ví dụ, tôi có thể nói với bạn rằng các bài đăng của tôi trên mạng xã hội thường là song ngữ hoặc ba thứ tiếng, tùy thuộc một chút vào chủ đề và nhóm mục tiêu. Tôi đã cho phép xây dựng một đoạn dốc bên cạnh cửa trước để mọi người đến thăm tôi dễ dàng hơn.
 • Tôi cung cấp thêm thông tin về tôi và rất vui khi thảo luận về tình trạng sẵn có, vì vậy đừng ngần ngại liên hệ!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *